20 มิถุนายน 2554

ประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสายันต์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานในพิธี

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน และครู ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องเข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น