15 มิถุนายน 2554

มข. จัดอบรมโอเปอเรซี่

การอบรมครั้งนี้มีขึ้นที่โรงแรมพิมานการ์เด้น โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้นำเยาวชน ผู้นำสตรี เข้าร่วมอบรมโครงการโอเปอเรซี ระหว่างวันที่15 ถึง 19 มิถุนายน 2554 โดยการสนับสนุนของโครงการสะพาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ 90 คนจากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพขององค์กรประชาสังคม ส่งเสริมการเสวนาเชิงสร้างสรรค์ระหว่างพลเมืองกับภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรอิสระ เพื่อสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและขยายบาบาทการเมืองการปกครองของภาคพลเมืองในการปกครอง

หลักสูตรโอเปอเรซี่ ผู้ร่วมอบรมจะได้เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพในตัวเพื่อสร้างพลังให้ตัวเองเป็นผู้นำ สู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมและคนรอบข้าง

พิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น