01 มิถุนายน 2554

ขยายความรู้อาสาสมัครหมอหนี้


ธกส. ขยายองค์ความรู้การดำเนินหน้าที่อาสาสมัครหมอหนี้ รุ่นที่ 5 ที่โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหมอหนี้ ซึ่งต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ชาวบ้านในชุมชน ที่จะกู้หนี้นอกระบบ หรือเป็นหนี้นอกระบบ ให้โอนหนี้มาในระบบของรัฐบาล จะเริ่มดำเนินการให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านในชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป

และจากการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถโอนหนี้นอกระบบของชาวบ้านในชุมชนทั่วประเทศ มาเป็นลูกหนี้ในระบบได้ถึง 6,000 กว่าราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น