20 มิถุนายน 2554

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มข

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2554 ของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณาจารย์ของคณะและนักศึกษาทั้ง ทั้งระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงระดับปริญญาโท หลักสูตรความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีกว่า 400 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น