15 มิถุนายน 2554

เปิดรับคำร้องขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

ผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าใน เขตจังหวัดได้ คือผู้ที่ติดภาระราชการ หรืองานของหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือมีความจำเป็นอย่างอื่นบุคคลเหล่านี้สามารถขอยื่นคำร้องใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ โดยต้องยื่นคำขอลงทะเบียนนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง

ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิถุนายน 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอ และ ที่ทำการทะเบียนท้องถิ่น โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น ก็คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตของ กทม. นายอำเภอ หรือปลัดเทศบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น