01 มิถุนายน 2554

ปปช.จัดสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อสร้างสังคมโปร่งใส


สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราบการทุจริตแห่งชาติ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อสร้างสังคมโปร่งใสที่จังหวัดขอนแก่น

นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ปัญหาทุจริตคอรับชั่นในประเทศไทย มีมากและรูปแบบหลากหลาย มีความรุนแรงสลับซับซ้อน เป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบต่อความเสื่อมลงของค่านิยมและวัฒนธรรมของไทย ที่เน้นเงินตราเป็นหลัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น