02 มิถุนายน 2554

NGV ขาดแคลนหนัก

นายณอคุณ สุทธิพงษ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เดินทางจากส่วยกลางลงพื้นที่มาดูงานการสร้างท่อก๊าซ NGV เฟส 3 ที่สถานีก๊าซธรรมชาติหลักขอนแก่น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่จะช่วยการแก้ไขสถานการณ์ขากแคลนก๊าซ NGV ในภาคอีสานได้

โดยท่อก๊าซ NGV เฟส 3 จะช่วยเพิ่มผลผลิตของก๊าซ NGV ได้ถึง 160 ตัน/วัน และหากรวมกำลังการผลิตของท่อก๊าซ NGV เฟส1และเฟส 2 ที่มีอยู่เดิม จะสามารถเพิ่มผลผลผลิตของก๊าซ NGV ได้ถึง 376 ตัน/วันค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น