23 มิถุนายน 2554

ชี้แจงยุทธศาสตร์วิจัย ฉบับที่8

การประชุมดังกล่าว มีขึ้นที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอนแก่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2555 -2559 และระดมความคิดการจัดทำกรอบการวิจัยและยุทธศาสตร์การวิจัยรายสาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และกรอบการวิจัยของประเทศแบบมุ่งเป้า และประชาสัมพันธ์ การประกาศรับเสนอการวิจัย และกรอบการวิจัย ที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 โดยมี รศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น