15 มิถุนายน 2554

MOU พัฒนาข้าวหอมมะลิส่งออก

พีธีลงนาม MOU โครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิเพื่อการค้าและส่งออก จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นที่บ้านถลุงเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีชาวบ้านบ้านถลุงเหล็กกว่า 300 คน ร่วมประกอบพิธีลงนามครั้งนี้

ในพิธีลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนหน่วยงานของภาครัฐที่มาร่วมงานมากมาย อาทิ ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว นายสามารถเผ่าภูไทย ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.ขอนแก่น และนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น