22 มิถุนายน 2554

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก มีขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานแรงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด จัดโดยสำนักงานแรงานจังหวัดขอนแก่น ในที่ประชุมมีการรายงาน

โดยการใช้แรงงานหญิงในจังหวัดขอนแก่น สถานประกอบกิจการในจังหวัดขอนแก่น จ้างลูกจ้างหญิง คิดเป็นร้อยละ 48.10 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบกิจการ และลูกจ้างหญิงส่วนใหญ่ทำงานในกิจการประเภทตัดเย็บเสื้อผ้า ตัดเย็บรองเท้าและประกอบชิ้นส่วนอิเล๊กนิคส์ เป็นต้น ค่าจ้างรายวันตก วันละ 167-200 บาท

สำหรับการใช้แรงงานเด็กในจังหวัดขอนแก่น สถานประกอบกิจการในจังหวัดขอนแก่น จ้างลูกจ้างเด็ก คิดเป็นร้อยละ0.31 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงจากปี 2553 ค่าจ้างรายวันตกวันละ 167-170 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น