23 มิถุนายน 2554

ยกเลิกการตรึงราคาน้ำมันดีเซล

จากข้อมูลกรมสรรพสามิต การตรึงราคาน้ำมันดีเซลของรัฐบาลในปัจจุบัน ส่งผลกระทบตามมาหลายด้าน อาทิ การสูญเสียรายได้ของรัฐ ปีละ 1 แสนล้านบาท และเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมทางอ้อม เนื่องจากประชาชน ในประเทศหันมาใช้น้ำมันดีเซลที่มีราคาถูกกว่าน้ำมันประเภทอื่นเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติ

ดังนั้นกรมสรรพสามิตจึงเตรียมเสนอรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง ให้ยกเลิกมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท ด้วยการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น