03 พฤษภาคม 2555

เตรียมเปิดสายการบินเชื่อมต่อภูมิภาค


นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาภัณฑ์ สมาชิกวุฒิสภาขอนแก่น ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา  พร้อมด้วย นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นายธีระพงษ์  โสดาศรี  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ประชุมร่วมกับกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น รวมไปถึง ประธานหอการรค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดโดยเฉพาะในด้านของการคมนาคมขนส่งทางอากาศที่ต้องการให้มีสายการบินต้นทุนต่ำ เข้ามาทำการบินเชื่อต่อระหว่างภุมิภาคและระหว่างประเทศ โดยใช้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาค

 ความคืบหน้าขณะนี้มีความชัดเจนมากขึ้น  โดยจะทำการเปิดสายการบินใหม่ 5 เส้นทาง ประกอบด้วย ขอนแก่น-ฮานอย,ขอนแก่น-หลวงพระบาง,ขอนแก่น-เกาะพะงัน,ขอนแก่น-อู่ตะเภา และ ขอนแก่น – ดอนเมือง และใช้เครื่องบินลำใหม่ที่สั่งนำเข้าจำนวน 50 ที่นั่ง ทำการให้บริการชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะเปิดทำการบินในอีกประมาณ 4 เดือนข้างหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น