03 พฤษภาคม 2555

รณรงค์ภาครัฐลดใช้พลังงาน 10%


คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เปิดเผยข้อมูลกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2555  ล่าสุดคณะอนุกรรมการดังกล่าวอนุมัติงบประมาณ 40 ล้านบาท  ดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2555   โดยจะขอความร่วมมือส่วนราชการจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดทั้งปี ให้ได้ 10ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าได้ถึง 1,619 ล้านบาท  และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นได้ถึง 227 กิโลตันคาร์บอน

ทั้งนี้จะเร่งดำเนินสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีปฎิบัติแก่ส่วนบริหารส่วนกลาง   ส่วนราชการทุกจังหวัด  สถาบันอุดมศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน  และประชาชนทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น