24 เมษายน 2555

มข.พัฒนาระบบติดต่อสื่อสารในยุค IT


มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยข้อมูล  การพัฒนาการเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัย นักศึกษา และคณาจารย์ ได้อย่างมีประสิทธิผล   โดยล่าสุดมีทีมงานจากกูเกิ้ลได้เข้าพบ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อหารือเกี่ยวกับการร่วมมือนโยบายในการพัฒนาระบบกูเกิ้ล แอพส์ ฟอร์ เอดูเคชั่น  แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา  ซึ่งจะทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยติดต่อสื่อสารข้อมูลต่างๆกันได้ตลอดชีวิต

จุดเด่นจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา   จะส่งผลให้จากเดิมกูเกิ้ล มีอีเมล์ที่ใช้งานได้ทั่วไป คือ จีเมล์  (G"mail) มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 7 กิกะไบต์  แต่เมื่อพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายใต้นโยบายพัฒนาระบบกูเกิ้ล แอพส์ ฟอร์ เอดูเคชั่น  จะเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล 25 กิกะไบต์ฟรีและไม่มีโฆษณา พร้อมหน้าจอของเว็บเมล์จะมีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเป็น มข.  ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตถึงแม้จะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น