24 เมษายน 2555

ผู้ว่าฯ รายงานภัยแล้งผ่านวีดีโอคอนฟาเรนซ์


นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมการประชุมสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย  ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ผ่านระบบวีดีโอคอนฟาเรนซ์  ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานการประชุม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ได้รายงานถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นต่อรองนายกรัฐมนตรีว่า  จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศอำเภอที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้วทุกอำเภอใสจังหวัด ทั้ง 26 อำเภอ  196 ตำบล  2,096 หมู่บ้าน  และมีราษฏรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 965,443 คน  228,091 ครัวเรือน  ซึ่งความเสียหายยังอยู่ระหว่างการสำรวจของอำเภอ

สำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือ  ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จะมอบอำนาจการจ่ายเงินทดรองราลการให้แก่อำเภอ  อำเภอละ 1 ล้านบาท  จำนวน 26 อำเภอ   ซึ่งจะดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

นอกจากนั้นในที่ประชุมได้มีการรายงานจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว 48 จังหวัดจากทั่วประเทศ  เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ยังไม่รุนแรงมากนัก  ซึ่งปี 2548  ประกาศภัยแรงรุนแรง กว่า 71 จังหวัด  ส่วนปี 2554  ประกาศภัยแล้งทั้งหมด  54 จังหวัด

อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ  ได้เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากทุกจังหวัดที่ประสบอย่างเร่งด่วน  เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น