24 เมษายน 2555

เลือกซื้อน้ำแข็งที่ปลอดภัยเพื่อบริโภค


ขณะนี้เป็นช่วงฤดูร้อน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมรับประทานน้ำแข็ง หรือนำมาผสมกับเครื่องดื่ม , แช่อาหารสด หรือรับประทานโดยตรง  หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  จึงฝากเตือนประชาชนทั่วไปให้เลือกซื้อน้ำแข็งที่ปลอดภัย เพื่อใช้ในการบริโภค  ลดอัตราเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร  เพราะผลสำรวจโรงงานผู้ผลิตน้ำแข็งส่วนใหญ่ ไม่ค่อยสะอาด จึงทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้

               หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ จึงได้แนะนำวิธีการที่จะช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะก่อนทำการขนส่ง ผู้ปฏิบัติงาน บริเวณขนส่งควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ล้างมือทุกครั้ง ก่อนปฏิบัติงานสวมรองเท้าที่สะอาด และควรเป็นรองเท้าคนละคู่กับรองเท้าที่ปนเปื้อนจากนอกบริเวณขนส่ง , ไม่สูบบุหรี่หรือมีพฤติกรรม อื่น ๆ ที่น่ารังเกียจขณะทำการขนส่ง , ห้ามใช้เท้าสัมผัสน้ำแข็ง , รถขนส่งน้ำแข็งต้องเป็นรถที่สะอาด โดยเฉพาะพื้นรถที่วางน้ำแข็ง ต้องมีการล้างฆ่าเชื้อก่อนทำการขนส่ง และมีมาตรการควบคุมอุณหภูมิน้ำแข็งให้สม่ำเสมอ
                
                 สำหรับ ผู้บริโภค ก่อนจะซื้อน้ำแข็ง จะต้องเลือกซื้ออย่างระมัดระวังควรเลือกซื้อน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุง สำหรับน้ำแข็งหลอดที่ตักแบ่งขายหรือเสิร์ฟตามร้านอาหาร จะต้องเป็นน้ำแข็งที่จำหน่ายโดยไม่ต้องมีฉลาก ดังนั้นผู้บริโภคควรสังเกต น้ำแข็ง สถานที่เก็บรักษา ภาชนะที่บรรจุต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อน หากเป็นน้ำแข็งซอง ควรซื้อมาบริโภคทั้งก้อน โดยนำมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนทุบหรือบด และควรใส่ในภาชะบรรจุที่สะอาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น