17 เมษายน 2555

รฟท.เพิ่มเที่ยวสายเหนือ - อีสาน


ช่วงสงกรานต์วันหยุดยาวหลายวัน  มีประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดจำนวนมาก  ทำให้ตามสถานีขนส่งต่างๆ มีประชาชนมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจำนวนมาก  รวมถึงการเดินทางด้วยรถไฟ  ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นกัน  ทำให้เที่ยวรถไฟไม่เพียงพอแต่ปริมาณผู้โดยสาร
นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ  รฟท.  จึงออกมากเปิดเผยว่า  ทางการรถไฟคาดว่าประชาชนจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครช่วงเทศกาลสงกรานต์   หรือวันหยุดยาวมากที่สุด ในวันที่ 17 เมษายน 2555   โดยทางการรถไฟฯ  ได้เตรียมความพร้อมเรื่องรถไฟ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ทั้งนี้ได้มีการเสริมรถไฟ 12 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ และสายอีสาน ตั้งแต่วันที่ 16-18 เมษายน 2555  ซึ่งปีนี้มีผู้ใช้บริการรถไฟ กว่า 800,000 คน  ซึ่งคาดว่าขบวนรถไฟ ที่การรถไฟฯ ได้เตรียมการรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะเพียงพอกับความต้องการของประชาชนแน่นอน

อย่างไรก็ตามทางการรถไฟ  ได้พ่วงเพิ่มผู้โดยสาร  กำลังหน่วยลากจูง และเพิ่มขบวนโดยสารอีก 19 ขบวน  ซึ่งจะสามารถรองรับประชาชนได้วันละ 120,000 คนต่อวัน          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น