09 เมษายน 2555

กำหนดเปิดบริการบขส.3 ไม่เกินมิ.ย.55


หลังจากที่หลายฝ่ายจับตามองถึงการเปิดให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3  ซึ่งได้เลื่อนกำหนดเปิดใช้หลายครั้งแล้ว   ล่าสุดทีมข่าวโฮมทีวีมีโอกาสได้พูดคุยกับนายกนก ศิริพานิชกร หัวหน้าขนส่งจังหวัดขอนแก่น  ถึงกรณีดังกล่าว  โดยกล่าวว่า  ขณะนี้บขส.3ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เป็นอาคารใหญ่ 2 ชั้น ใช้งบก่อสร้างรวมทั้งหมด 98.9 ล้านบาท  แยกเป็นค่าที่ดิน 39 ล้านบาท  และค่าก่อสร้าง 59.9 ล้านบาท 

ซึ่งขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้ทำการส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว   แต่ส่วนของการเปิดบริการนั้น  ปัจจุบันกำลังเร่งดำเนินการ  คาดว่าไม่เกินมิถุนายนปีนี้  ประชาชนได้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและรถตู้โดยสาร  ภายในบขส.3แน่นอน

ทั้งนี้หากสถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3  เปิดให้บริการ  จะสามารถรองรับผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง  กับกรุงเทพมหานครได้จำนวนมากและรวดเร็วขึ้น  เนื่องจากมีการเพิ่มการบริการรถตู้โดยสารเสริม  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น