24 เมษายน 2555

อบรมสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก


การอบรมดังกล่าวมีขึ้นที่โรงแรมแก่นอินน์  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรที่จะบรรจุเป็นข้าราชการผู้ดูแลเด็ก ซึ่งก่อนการอบรมจะเริ่มขึ้น   ภายในงานนายพยัต  ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประดับอินทรธนู  ให้แก่บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 250 คน

จากนั้นเป็นการอบรมปฏิบัติการสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2555  โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ  ดังนี้  หัวข้อการเป็นข้าราชการครูที่ดี   แนวทางและแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   หัวข้อความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เป็นต้น

นอกจากการร่วมฟังบรรยายแล้ว  ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการจัดประสบการณ์อย่างไรให้เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก  ตามหลักฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2546

ทั้งนี้การอบรมปฏิบัติการสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก  จัดขึ้นทั้งสิ้น 4 วัน  ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2555 – วันที่ 27 เมษายน 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น