24 เมษายน 2555

ปรับขึ้นไฟฟ้า 37 - 38 สตางค์ต่อหน่วย 25 เม.ย.นี้


คณะอนุกรรมการกำกับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือเอฟที เปิดเผยว่า ค่าเอฟทีที่จะเรียกเก็บในบิลค่าไฟประชาชนรอบเดือน พ.ค. - ส.ค. 55 จะปรับขึ้นประมาณ 37-38 สตางค์ต่อหน่วย     ซึ่งในความจริงต้องปรับขึ้น 50 สตางค์ต่อหน่วย   แต่เกรงว่าจะเป็นภาระกับประชาชนมากเกินไป

ด้านนายดิเรก ลาวัณย์ศิริ  ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกล่าวว่า วันที่ 25 เม.ย.นี้จะพิจารณาเห็น ชอบค่าเอฟทีงวดใหม่   ที่จะเรียกเก็บในบิลค่าไฟประชาชนรอบเดือน พ.ค.-ส.ค.55 โดยล่าสุด คณะอนุกรรมการเอฟทีได้พิจารณาตัวเลขมาแล้วระดับหนึ่ง ซึ่งยอมรับว่าที่สุดจะต้องปรับขึ้นแน่นอน และเบื้องต้นมีแนวโน้มจะมากกว่า 20 สตางค์ต่อหน่วย

 ทั้งนี้ หากพิจารณาจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้ามากกว่า 70% มาจากก๊าซธรรมชาติ ที่ล่าสุดได้ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน โดยภาพรวมส่วนนี้ทำให้ต้นทุนเอฟทีเพิ่มกว่า 30 สตางค์ต่อหน่วย ขณะที่งวดที่ผ่านมา กฟผ.รับภาระไป 8,000 ล้านบาท   เพื่อช่วยตรึงค่าเอฟทีไม่ให้ขึ้นอีก 18 สตางค์ต่อหน่วย  รวม 2 ส่วนก็จะทำให้เอฟทีงวดนี้ขึ้นถึง 50 สตางค์ต่อหน่วยแล้ว ส่วนเงินที่เหลือจากการลงทุนของ 3 การไฟฟ้าประมาณ 3,200 ล้านบาทนั้น จะช่วยลดค่าเอฟทีได้เพียง 6 สตางค์ต่อหน่วยเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น