18 เมษายน 2555

เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ส. อบจ.


ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ขอนแก่น จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 25 เม.ย. 2555 ทั้ง 26 อำเภอ โดยตามข้อกฎหมาย จะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน ซึ่ง อบจ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น ทั้ง 26 อำเภอ รวม 42 ตำแหน่งในวันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. 2555

 โดยจะทำการรับสมัครระหว่างวันที่  30 เม.ย 4 พ.ค. 2555 ซึ่งขณะนี้การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งในด้านต่างๆพร้อมแล้วโดยทั้งหมด โดยเฉพาะในด้านของงบประมาณสำหรับการจัดการเลือกตั้งที่ได้กำหนดไว้รวม 49 ล้านบาท ในจำนวน 2,660 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะมีจำนวนประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,315,719 คน โดยจะต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่สำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้มากถึง 27,600 คน

นายสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำ อบจ.ขอนแก่น  กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการกำชับอย่างเข้มงวดใน การวางตัวเป็นกลางของกลุ่มข้าราชการ โดยหากพบ จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดทางวินัยทันที อย่างไรก็ตามขอนแก่นเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรง คือ จบ เป็น จบ รู้แพ้ รู้ชนะ ก็จะทำให้บ้านเมืองได้รับการพัฒนาได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น