30 สิงหาคม 2554

สรุปผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

สรุปผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในจังหวัดขอนแก่น ช่วงเดือนตุลาคม 2553 ถึงกรกฎาคม 2554 พบว่า กลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ลดลง ร้อยละ 1.96 กลุ่มที่ 2 คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายและเพศ ลดลง ร้อยละ 22.15 กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลดลง ร้อยละ 8.23

และสำหรับผลการจับกุม ช่วงเดือน ตุลาคม 2553 ถึง เดือนกรกฎาคม 2554 กลุ่มที่ 1 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ลดลง ร้อยละ 10.31 กลุ่มที่ 2 คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายและเพศ ลดลง ร้อยละ 3.83 กลุ่มที่ 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.48

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น