11 สิงหาคม 2554

เดินหน้ายุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัด

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ ประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7 ซึ่งมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ คือ การติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด ในการเดินหน้ายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ ขุมทองการลงทุน โครงการ 1 สมาชิก 1 โอกาสทอง โครงการของดีจังหวัดขอนแก่น 84 แห่ง และโครงการติดตั้งกล้องวงจร CCTV 1,000 ทั่วเมืองขอนแก่น

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว อยู่ในระหว่างการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งมีหนึ่งโครงการที่หอการค้าจังหวัดเพิ่งเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา คือ โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ ขุมทองการลงทุน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น