11 สิงหาคม 2554

11 ส.ค. ดี​เดย์ลดคุ้มครอง​เงินฝาก

โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เผยว่า ในวันที่ 11สิงหาคมนี้ จะเป็นวันแรกที่ พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก2551 กำหนดให้มีการคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่ฝากไว้ รวมถึงดอกเบี้ยคงค้างจากเงินฝากดังกล่าวในวงเงินรวมไม่เกิน50 ล้านบาทต่อราย ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าผู้ฝากจะมีเงินฝากอยู่จำนวนเท่าไรก็ตาม หากสถาบันการเงินแห่งนั้นเกิดมีปัญหาถึงขั้นปิดกิจการ ผู้ฝากจะได้รับความคุ้มครองในวงเงินรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาทเท่านั้น

โดยการดำเนินงานดังกล่าว จะช่วยคุ้มครองประชาชนผู้มีเงินฝากตามอัตราวงเงินคุ้มครองที่กฎหมายกำหนด หากสถาบันการเงินเกิดวิกฤติการณ์ถึงขั้นปิดกิจการ เงินที่ฝากไว้จะได้รับความคุ้มครอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น