08 สิงหาคม 2554

มข.ปลูกต้นไม้ตามรอยเท้าพ่อ

ที่อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการ ตามรอยต้นไม้ของพ่อบนมอดินแดงซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการฟึ้นฟูธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม ในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น