29 สิงหาคม 2554

ขก:รวมพลังสร้างสรรค์ สานพลังคนดี

พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น CD Day ขอนแก่น รวมพลังสร้างสรรค์ สานพลังคนดี มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2554 เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 84 พรรษาและเผยแพร่ความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2554 และเพื่อยกย่องเชิดชูในการร่วมแรงร่วมใจการพัฒนาชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น