11 สิงหาคม 2554

สื่อมวลชนสัญจร

พช.ขอนแก่นก้าวหน้า ประชาสัมพันธ์ก้าวไกล พาสื่อมวลชนในจังหวัดขอนแก่นสำรวจพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น

โดยภารกิจในการสัญจรในครั้งนี้ คณะสื่อมวลชนได้ศึกษาตามฐานเรียนรู้ทั้ง 6 ฐาน เริ่มที่ฐานแรก ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อด้วยฐานที่ 2 การผลิตผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งที่นี่การย้อมสีถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ฐานที่ 3 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติผ้าฝ้ายมัดหมี่ เสื้อผ้าสตรี ทำจากสีธรรมชาติ โดยได้จากเปลือกไม้ ใบไม้และโคลน มีความสวยงาม โดดเด่น สีสันเป็นธรรมชาติ ฐานที่4 ผ้าฝ้ายมักย้อม ฐานที่5ผู้นำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และฐานสุดท้าย ฐานที่ 6 Home Stay

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น