04 สิงหาคม 2554

เดินหน้าอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน

รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น ประธานในการลงนามความร่วมมือร่วมระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองพล เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งแผนการดำเนินงานร่วมกันตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม อีสาน หลังพบว่าวัฒนธรรมหลายอย่างในพื้นที่ภาคอีสานกำลังที่จะหายไปและขาดการานต่อ ทางวัฒนธรรมของกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น