12 สิงหาคม 2554

มอบเงินกองทุนแม่แผ่นดิน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 5,344,207 บาท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ณ ศาลา ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ได้เป็นประธานมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบโอวาทแก่ตัวแทนชุมชนและหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น 221 ชุมชน ที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยราษฎร และทรงเห็นภัยพิบัติของปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น