12 สิงหาคม 2554

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา

บุคลากร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ สายใยรักแห่งครอบครัว และเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น