10 สิงหาคม 2554

เปิดศูนย์ขุมทองเพื่อการลงทุน

การแถลงข่าวโครงการศูนย์ขุมทองเพื่อการลงทุน มีขึ้นที่ห้องประชุมคุวานันท์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และกรรมการหอการค้าจังหวัด

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ผู้จัดการโครงการ เปิดเผยว่า ศูนย์ขุมทองเพื่อการลงทุน จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและที่เป็นแนวโน้ม ความเคลื่อนไหว ข้อคิดเห็นเพื่อประมวลและนำเสนอสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสมาชิกและสาธารณะ พร้อมจะนำเสนอเพิ่มเติมถึง บทวิเคราะห์ การคาดการณ์ถึงโอกาสและผลกระทบ โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ เป็นการร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจในส่วนต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น