02 สิงหาคม 2554

ประเพณีงานทิ้งกระจาด

มูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศโป๊ยเซียน จัดประเพณีงานทิ้งกระจาด แจกสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งภายในงานแจกสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส ภายหลังจากพิธิเชิญดวงวิญญาณไร้ญาติมารอรับของเซ่นไหว้จากผู้มีจิตศรัทธา ในช่วงบ่ายมีพิธีแจกสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น