31 สิงหาคม 2554

เตรียมร่วมงาน THE 8th CHINA – ASEAN EXPO 2011

จังหวัดขอนแก่น ประชุมการเข้าร่วมงาน THE 8th CHINA – ASEAN EXPO 2011 ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นงานที่รัฐบาลจีนได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมและผลัดดันการจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน

โดยกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออกได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปจัดแสดงนิทรรศการพิเศษภาพลักษณ์ของจังหวัด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น