10 สิงหาคม 2554

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค อาทิ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการให้เคมีบำบัด และผู้สูงอายุที่อายุเกิน 65 ปี ทุกคน รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น