02 สิงหาคม 2554

เตรียมกีฬาแห่งชาติ 25 พ.ย. – 5 ธ.ค.54

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 เร่งประชุมเพื่อเตรียมแผนรับรองนักกีฬาและคณะ ที่จะมาเยือนจังหวัดช่วงปลายปีนี้ ซึ่งได้รายงานความคืบหน้าด้านการจัดหาที่พักแก่นักกีฬาและคณะ โดยนักกีฬาจะพักที่หอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และตามสถานศึกษาต่างๆในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้การเตรียมพร้อมด้านสนามกีฬาการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ที่ประชุมได้รับรองสนามแข่งขันกีฬาแล้ว โดยจะใช้สนามกีฬาในจังหวัดขอนแก่นหลายแห่ง อาทิ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสนามกีฬาในสถานศึกษามัธยมศึกษาในตัวเมืองขอนแก่น และหน่วยราชการในจังหวัดขอนแก่น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น