02 สิงหาคม 2554

แถลงข่าวเศรษฐกิจครั้งที่ 3 /2554

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงข่าวเศรษฐกิจครั้งที่ 3 โดยเผยว่า เศรษฐกิจในไตรมาสนี้ชะลอลงจากไตรมาสแรก แต่ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้เป็นผลมาจากการใช้จ่ายของประชาชนที่ขยายตัวตามกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากรายได้เกษตรกรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานต่ำ ยอดจดทะเบียนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่เพิ่มสูงขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้น แต่น้อยกว่าไตรมาสแรก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น