30 สิงหาคม 2554

ข้าราชการ ป.ตรี ปรับค่าครองชีพ 1.5 หมื่น

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลเห็นด้วยกับแนวทางของกรมบัญชีกลาง ในการปรับเพิ่มค่าครองชีพให้ข้าราชการระดับปริญญาตรี ที่ยังมีรายได้ไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท โดยจะเป็นการปรับเพิ่มค่าครองชีพ ไม่ใช่ปรับฐานเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555

ทั้งนี้จากการตรวจสอบจำนวนข้าราชการ พนักงานของรัฐทั้งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวที่จบปริญญาตรี ที่เข้าข่ายได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ มีประมาณ 500,000 ราย ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินกว่า 22,000 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น