08 สิงหาคม 2554

ใส่ใจผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

การจัดงานเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชน และ จิตอาสาชมรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู สร้างกิจกรรม ใส่ใจ เพื่อส่งเสริมความสุขและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ที่บ้านชีวาศิลป์มอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น บอกกับทีมข่าวว่า กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมความรู้โรคมะเร็งเต้านม จะทำให้ผู้หญิงในยุคปัจจุบันหันมาใส่ใจสุขภาพตนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมลดลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น