04 สิงหาคม 2554

HP Networking ปรับระบบไอทีในองค์กร

HP Networking จัดงานให้ความรู้ความเคลื่อนไหวของระบบเครือข่ายชั้นนำของโลก แก่ผู้ดูแลระบบไอทีในองค์กร เพื่ออัพเดทความเคลื่อนไหวของระบบเครือข่ายชั้นนำของโลก ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้พบกับการเปิดตัวระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถป้องกันข้อมูลระบบเวอร์ช่วลไลเลซั่น ได้เพียงรายเดียวในโลก และฟังบรรยาย หัวข้อ การเปลี่ยนโลกนวัตกรรมระบบเครือข่าย จากทีคอม สู่ HP Netwoking ต่อด้วยการขจัดปัญหาการเก็บ log ( ล๊อก ) อันเนื่องมาจากการเข้าระบบที่ซับซ้อนและลดความยุ่งยากในการพิสูจน์ทราบตัวตน ก่อนใช้งานระบบเครือข่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น