03 สิงหาคม 2554

ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ

จังหวัดขอนแก่นการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ ประชุมเพื่อสรุป ข้อมูลอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นภายในเดือน มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 66 ครั้ง เสียชีวิต 31 ราย บาดเจ็บ 27 ราย พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดได้แก่ แยกชิดชัย ถนนประชาสโมสรตัดศรีจันทร์ ถนนเฉลิมพรเกียรติ ตัดประชาสโมสร ถนนแยกพิมานชล บ้านตูม ศาลเจ้าแม่สองนาง และแยกเจริญศรี เหล่านาดี ปัญหาเกิดจาก การไม่มีวินัยจราจรของผู้ขับขี่ ทัศนะวิสัยบดบัง ระบบไฟสัณญาณขัดข้อง ป้ายเตือนจราจรไม่ได้มาตราฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น