03 สิงหาคม 2554

ชวนฯแนะคณะแพทย์ มข.ทำงานเพื่อส่วนรวม

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นวิทยากร การประชุมวิชาการประเด็นปฏิบัติจริงในงานอนามัยเจริญพันธ์ ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ แก่สูตินรีแพทย์ แพทย์ทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยทางสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์

โดยที่ผ่านมาความรู้ในสาขาสติศาสตร์และนรีเวชวิทยาได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การตรวจวินิจฉัยและการตรวจรักษาภาวะต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น