02 สิงหาคม 2554

เขื่อนอุบลรัตน์รับมือพายุนกเต็น

ทีมข่าวโฮมทีวีได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่า ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2554 เขื่อนอุบลรัตน์มีระดับน้ำเก็บกักอยู่ในภาวะปกติ โดยมีปริมาณน้ำในอ่าง 796.53 ลูกบาศก์เมตร จากปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกักสูงสุด 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีการระบายน้ำออกมา 10.66 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ซึ่งขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำจากทางเหนือตัวเขื่อนไหลเข้ามาก 19.25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ และยังไม่ได้รับผลกระทบจากพายุนกเต็นแต่อย่างใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น