30 สิงหาคม 2554

ผลสำรวจความสุขของคนไทย

มูลนิธิคนไทย ร่วมกับสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการสำรวจโครงการ คนไทยมอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลังซึ่งเก็บข้อมูลสำรวจความคิดเห็นประชาชน 100,000 คน จาก 77 จังหวัด พบว่าภูมิภาคที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุด คือ ภาคตะวันตก 92% ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และเพชรบุรี รองลงมาคือภาคใต้ 91% ภาคตะวันออก 90% ภาคเหนือ 89% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 86% ภาคกลาง 84% และกรุงเทพฯ 82%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น