19 สิงหาคม 2554

สร้างจิตสำนึก 999 วันรักษ์โลก

แกนนำเครือข่ายประชาสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขอนแก่นศตวรรษหน้า อาทิ ตัวแทนจากเทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สภาทนายความ ตำรวจภูธรภาค 4 และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ถึงการจัดกิจกรรม 999...วันขอนแก่นรักษ์โลก รักในหลวงที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2554

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรวมพลังคนขอนแก่น ในการร่วมทำกิจกรรมรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายความดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและประชาชนนับล้านคน จะร่วมทำกิจกรรมรักษ์โลก อาทิ การดูแลบำรุงและปลูกต้นไม้สีเขียว การเก็บขยะในครัวเรือนและสถานที่ราชการ การทำความสะอาดสวนสาธารณะ การทำความสะอาดถนน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นต้นแบบจังหวัดสีเขียว และเป็นต้นแบบกิจกรรมรักษ์โลกของจังหวัดใกล้เคียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น