08 สิงหาคม 2554

ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2554 เพื่อการอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมไทยที่บ่งบอกถึงความเจริญของชาติ

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม บรรดานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย ต่างบอกว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเผยแพร่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนในยุคปัจจุบันต่างนิยมบริโภควัฒนธรรมใหม่ๆ ทำให้วัฒนธรรมไทยแบบเดิมถูกละเลย อาทิ การพูดและการเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้อง กลายเป็นปัจจุบัน ผู้คนพูดและเขียนภาษาไทย แบบสื่อสารพอรู้เรื่อง ไม่คำนึงถึงการใช้คำภาษาไทยอย่างถูกต้อง จึงอยากให้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น