14 ธันวาคม 2553

มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ชุมชนที่ร่วมประดับไฟ 5ธันวา

ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากนายพีระพล  พัฒนพีระเดช  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  ที่ห้องประชุมวิทยบริการสิรินธร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทุกๆปีแต่ละชุมชน ก็จะมีการประดับ ไฟ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช   ตามโครงการประดับไฟทั่วหล้า  84 พรรษา  โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ  36 ชุมชน  โครงการประดับไฟทั่วหล้า  84 พรรษา    จัดขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแก่น  เพื่อให้ชาวขอนแก่นได้ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   นอกจากนี้ประชาชนที่มาร่วมงาน ยังได้แสดงความยินดีกับนายพีระพล  พัฒนพีระเดช  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น