14 ธันวาคม 2553

การประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทานฯ


วงโยธวาทิตและกองเชียร์จาก 3 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีเปิดในการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน และนักศึกษา ประเภท ค ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับภูมิภาค 10 เขต  รอบคัดเลือก ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

 

ในงานได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด  และมอบโล่ที่ระลึกให้ตัวแทนวงโยธวาทิตทั้ง 3 วง

 

การประกวดครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 30 ซึ่งกรมพลศึกษาจัดการประกวดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรี  อีกทั้งช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ของการเป็นเยาวชนที่ดี

 

โดยครั้งนี้จังหวัดขอนแก่นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน และนักศึกษา ในรอบคัดเลือก ประเภท ค ในระดับภูมิภาค ซึ่งมีวงโยธวาทิตเข้าร่วมการประกวด 3 วง ประกอบด้วย  วงโยธวาทิตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น  วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย และโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น