17 ธันวาคม 2553

IT Workshop for Laos Delegation


ข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงการเงินและองค์กรวิทยาศาสตร์แห่งชาติประเทศลาว 10 กว่าคน ร่วมอบรมปฏิบัติการด้าน IT จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือซิป้า ที่โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ รองผู้อำนวยการซิป้า เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว และให้ความรู้เรื่องการกู้เงินจากหน่วยงานสำคัญในประเทศไทย

 

รองผู้อำนวยการSIPA กล่าวการที่ประเทศไทยเข้าร่วมพัฒนา ICT  กับประเทศลาว  จะส่งผลดีต่อประเทศไทย ในแง่ของผู้ประกอบการจากประเทศลาวจะมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น และผู้ประกอบการของไทยที่เข้าไปลงทุนที่ประเทศลาวเองก็จะได้รับความสะดวกสบายด้านICT ระหว่างการดำเนินธุรกิจกับรัฐบาลลาว

 

อีกทั้ง ในอนาคตประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ จะมีการลงนามเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการเปิดประเทศเสรี คือ ประชาชนในแต่ละประเทศสามารถเข้าไปทำงานอย่างเสรี  ในแถบประเทศสมาชิกอาเซียน  ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องช่วยเหลือและร่วมพัฒนาICT ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น