15 ธันวาคม 2553

ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์

เด็กกลุ่มนี้กำลังสร้างสรรผลงานจากผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้มาแต่โบราณ  นำมาประดิษฐ์เป็นผลงานที่พวกเขาคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง  บางคนก็ประดิษฐ์เป็นตุ๊กตา  หมอน เน็คไท และกระเป๋า อย่างน้องผู้หญิง 3 คนนี้  ที่มีความคิดเหมือนกันประดิษฐ์กระเป๋าใบเก๋ที่มีใบเดียวในโลก 

 นอกจากฐานDIY แล้ว  ยังมีฐานเส้นสายวาดลายการ์ตูน, ฐานองค์ประกอบภาพสามมิติ และฐานเรื่องราวจากปลายดินสอ  ซึ่งกิจกรรมในแต่ละฐานเป็นการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์  นายนรินทร์  พสุนธราธรรม  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กล่าวว่าเด็กไทยในปัจจุบันยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์มากนัก  ซึ่งกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์นี้  จะเป็นเวทีให้พวกเขาได้แสดงออกอย่างเต็มที่

กิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์และการประกวดผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ตามนโยบายปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี 2555 เป็นการเปิดกว้างทางความคิดอย่างอิสระเพื่อให้เยาวชนสามารถดึงความคิดสร้างออกมาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต  โดยเฉพาะประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไปและช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีเศรษฐกิจที่ดีและเป็นประเทศหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น