04 ธันวาคม 2553

ความรู้กลยุทธ์การลงทุน ในAFET


นักศึกษาและผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมอบรม "กลยุทธ์การลงทุนใน AFET " ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ AFET หรือ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย  จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ  ด้านการลงทุนใน AFET กลไกวิธีการซื้อขายล่วงหน้าในAFET และกลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญ

 

AFET เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งแรกของประเทศไทย  เปิดดำเนินการซื้อขายมากว่า 6 ปี มีสินค้าซื้อขาย ประกอบด้วย ยางแผ่นรมควันชั้น 3  ข้าวหอมมะลิ และมันเส้น ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรหลักของประเทศไทย

 

โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่ส่งออกผลผลิตทางการเกษตร ยางแผ่นรมควันชั้น 3  เป็นอันดับที่ 2 ในประเทศ รองจากภาคใต้ และเป็นภาคที่ผลิตยางแผ่นรมควันชั้น 3 คุณภาพดี และเป็นที่ต้องการในตลาดโลก

 

ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการโรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมผลิตยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางแผ่นรมควันชั้น 3 เพื่อการส่งออกมากขึ้น เนื่องจากได้รับผลกำไรที่สูง จากการส่งออก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น